TEAM

URBAN FOXES

Urban Foxes, som ble grunnlagt i 2014, er et tverrfaglig stedsutviklingskollektiv basert i Brussel, med teammedlemmer over hele verden som skaper og tilrettelegger innovative og inkluderende prosjekter og workshops i ulike land. Målet vårt er å forbedre helse og trivsel i byene gjennom samskaping. Vi fokuserer på inkludering av neglisjerte interessenter, med vekt på fri tilgang, bruk og etablering av offentlige rom av høy kvalitet og sosial interaksjon. I løpet av vår søken har vi skapt et team av eksperter på stedsutvikling med et bredt spekter av ferdigheter, som bypedagogikk, aksjonsforskning, eksperimentelt ungdomsarbeid, taktil urbanisme, samskaping og deltakelse og utvikling av ikke-formelle pedagogiske metoder. Vi kan legge til rette for prosjekter eller holde foredrag på nederlandsk, fransk, engelsk, farsi, gresk, spansk, portugisisk og italiensk.

Bram Dewolfs

Stedsutvikler, aktivist, kreativ konsulent og pedagogisk ekspert. For tiden forsker jeg på og utvikler samskapende metoder i skjæringspunktet mellom ungdom, stedsutvikling og urban pedagogikk. Dyktig i taktisk urbanisme og deltakende prosesser.

Arnaud

Stedsutvikler med spesialkompetanse på kulturarv, sosial inkludering, bærekraft og permakultur. Ekspert i både teoretiske og praktiske prosesser. Kunsthistoriker, sosialarbeider og svært aktiv samfunnsborger.

YEU

YEU International er en internasjonal ikke-statlig ungdomsorganisasjon som ble etablert i 1981. Den er medlem av European Youth Forum (YFJ) og Lifelong Learning Platform (LLLP) i Brussel, og regnes som en ikke-statlig ungdomsorganisasjon på europeisk nivå av EU og Europarådet. Organisasjonens formål oppnås gjennom gjennomføring av innovative prosjekter og kapasitetsbyggende arrangementer basert på prinsippene om ikke-formell utdanning, erfaringsbasert og selvstyrt læring. I tillegg legger YEU stor vekt på å utforme ungdomspolitikk, delta i viktige ungdomsarrangementer på europeisk nivå og utarbeide pedagogiske håndbøker. For øyeblikket omfatter nettverket 33 ulike ungdomsorganisasjoner fra 28 europeiske land og naboland.

Tenna Sørensen

Tenna er Fundraising and Project Officer i YEU. Hennes faglige bakgrunn er kultursosiologi. Interkulturelle relasjoner, inkluderende fellesskap og sosiale endringsprosesser er temaer som i stor grad preger hennes faglige og personlige profil. For henne er mangfold sentralt for læring - både formell og ikke-formell - og dermed en viktig forutsetning for sosial endring.

Culture Goes Europe e.V

CGE Erfurt e.V. er en ideell, ikke-statlig organisasjon basert i Erfurt, grunnlagt av unge fagfolk som utformer, gjennomfører og evaluerer lokale og internasjonale prosjekter. Siden 2005 har CGE Erfurt e.V. gjennomført utdanningsprogrammer, ledet selskaper og utviklet forskningsmetodikk om ulike temaer, blant annet sosialt entreprenørskap, byplanlegging, klimatiltak og migranters samfunnsengasjement.

Carla Molteni

Jeg har en bachelorgrad i historie og en mastergrad i miljøøkonomi, og jeg har jobbet med forskning og prosjektgjennomføring i tredje sektor. Jeg er EKS-frivillig i CGE e.V. og jobber med forskning og prosjektgjennomføring i PM4I.

Ammalia Podlaszewska

Jeg er en entusiastisk stedspedagog. Min yrkesbakgrunn er arkitektur, og jeg fullførte doktorgraden min innen temaet stedsutvikling og samfunnsplanlegging. I CGE leder jeg forskningsledelse og implementering av strategisk planlegging, i tillegg til å lede organisasjonen i anskaffelse av prosjekter og kapasitetsbygging innen ikke-formell utdanning i EU og internasjonalt.

ANNABEL MEMPEL Environmental Consulting

Annabel Mempel er miljøkonsulent med base i Oslo. Hun har spesialisert seg på deltakende og samarbeidende tilnærminger for å gjøre prosjekter mer naturbevisste og miljøvennlige. Hun har erfaring med å lede lokale og internasjonale prosjekter, koordinere forskningsaktiviteter og seminarer og skape et sterkt samarbeid mellom interessenter. I hjertet av arbeidet hennes ligger en dypt forankret tro på at miljøinitiativer og sosial fremgang er uløselig knyttet sammen. Hun mener at for å skape en miljøbevisst og blomstrende fremtid må vi ta i bruk en tilnærming som integrerer både miljøets og samfunnets velferd.

Annabel Mempel

Annabel har en mastergrad i utvikling, miljø og kulturell endring fra Universitetet i Oslo. Hun er i ferd med å sertifisere seg i økologiske undersøkelsesteknikker gjennom et doktorgradsprogram ved Oxford University. I 2018 grunnla Annabel den tyske og internasjonale bokklubben "Literat", som har som mål å skape sosial innflytelse gjennom lesing, og hun er visepresident i styret.

SGUARDI URBANI

Sguardi Urbani ble grunnlagt i Palermo i 2014 av fagfolk fra ulike fagområder som er interessert i å studere byen. Foreningens hovedmål er å fremme bærekraftig byutvikling og innbyggerdeltakelse som et instrument for territoriell utvikling. For å nå dette målet tar foreningen i bruk ulike verktøy, blant annet aksjonsforskning, deltakende workshops og utprøving av alternative praksiser for intervensjon på territoriet.

Luisa Tuttolomondo

Luisa er bysosiolog og ekspert på medvirkningsprosesser. Hun har en doktorgrad i territoriell planlegging og offentlig politikk fra Iuav-universitetet i Venezia. I ti år har hun arbeidet for frivillige organisasjoner og offentlige institusjoner med rådgivning innen anvendt samfunnsforskning, konsekvensanalyse, organisering og tilrettelegging av medvirkningsprosesser.

Ana Rodrigues Afonso

Ana er tilrettelegger, kursholder og konsulent innen likestilling og kjønnsbasert vold, ungdomsdeltakelse og selvutvikling. Hun har jobbet som kursholder innen ikke-formell utdanning i den internasjonale ungdomssektoren siden 2004. Hun har en bachelorgrad i psykologi og tar for tiden en mastergrad i overgrep og kjønnsbasert vold. Hun er en av grunnleggerne av 100% Me Stessa ETS, en kvinneledet organisasjon i Cammarata (Sicilia) som har som mål å styrke kvinner og jenter. Hun brenner for utdanning og personlig utvikling, er nysgjerrig og målbevisst.

Claudio Catalano

Claudio har en bachelorgrad i utdanningsvitenskap og tar for tiden en mastergrad i pedagogikk ved universitetet i Palermo. I sitt arbeid som pedagog jobber han med fritids- og utdanningsaktiviteter som har som mål å øke bevisstheten om barn og unges rettigheter, bekjempe utdanningsfattigdom og fremme ungdoms deltakelse.

ESTEL

Vi er et team av fagfolk som gir impulser til *estel-kooperativet. Vi har jobbet sammen siden 2014 for å forbedre folks liv der de bor: i landsbyene og byene i området. Vi samarbeider med innbyggerne og myndighetene om å forbedre kommunene deres, og bidrar med vår kunnskap og erfaring innen design, forvaltning og planlegging av offentlige rom. Kort sagt, vi samarbeider om å forvandle torg, gater, parker og nabolag til steder der alle kan nyte byen på lik linje, uavhengig av alder, kjønn, opprinnelse eller evner.

Konstantina Chrysostomou

Konstantina er sosialarkitekt med en tro på at en sterk fellesskapskultur kan påvirke minnets retorikk og brukes til å "helbrede" byrommet. Hennes interessefelt er komplekse urbane kontekster og sosial segregering. Hun liker å tenke på kreative metoder som får folk til å snakke med hverandre og skape en kunnskapsdialog gjennom handlinger som styrker samfunnsengasjementet og inspirerer til demokratisering av byrommet. Hun har en bachelorgrad i arkitektur fra det tekniske universitetet på Kreta og en mastergrad i internasjonalt samarbeid om bærekraftig nødhjelpsarkitektur fra det internasjonale universitetet i Catalonia.

Arnau Boix i Pla

Arnau er arkitekt og designer med en sterk overbevisning om at resultatet av arbeidet vårt må forbedre menneskers livskvalitet. Hans interessefelt er forholdet mellom mennesker og det bygde miljøet, og hvordan mennesker med ulike evner oppfatter byer og arkitektur. Han har en bachelorgrad i arkitektur fra Polytechnic University of Valencia og en mastergrad i interiørdesign fra Technical University of Catalonia. 

Marc Deu i Ferrer

Marc er urbanist, og han er overbevist om at det ikke bare er folk med en profesjonell profil som kan bestemme hvordan innbyggerne skal bo i et område. Vi må jobbe sammen for å forandre det offentlige rommet når det er nødvendig. He holds a bachelor’s degree in Architecture from the Technical University of Catalonia.

Alba Domínguez Ferrer

Alba er byplanleggingsarkitekt, og hun mener at vi dag etter dag nærer vårt daglige landskap med opplevelser, koblinger og synergier. Hun liker å innlemme feministiske verdier i nytenkningen av byer og tettsteder, som rom som legger til rette for og ledsager utførelsen av livsopprettholdende oppgaver, med likhet for alle. Hun har en bachelorgrad i arkitektur fra det tekniske universitetet i Catalonia.

Nedjine Gabrielle Dorcely

Nedjine er en arkitekt som mener at for å lykkes på sitt felt må hun forstå identiteten og verdiene til innbyggerne hun jobber med. For henne er det å gi støtte til lokalsamfunn og gi dem makt til å ta kontroll over sine egne behov et tegn på relevant urban design. Hun har en bachelorgrad i arkitektur fra The City College of the City University of New York og en mastergrad i internasjonalt samarbeid om bærekraftig nødhjelpsarkitektur fra International University of Catalonia.

nb_NONorwegian