ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Σκοπός του έργου Place Making 4 Inclusion - Reviving Active Citizenship For Reshaping The Societies (PM4I) είναι να ενδυναμώσει τους παρόχους εργασίας με νέους και τις οργανώσεις νεολαίας ώστε να διασφαλίσουν την κοινωνική ένταξη των νέων με διαφορετικό υπόβαθρο στην από κοινού διαμόρφωση των τοπικών κοινοτήτων, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία και τις πρακτικές του place making.

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ PLACEMAKING

Το placemaking έχει αποκτήσει επιρροή για τους επαγγελματίες σε πολυάριθμους τομείς - οι πρωτοβουλίες που βασίζονται στον τόπο συχνά επιδιώκουν να βελτιώσουν την ευημερία των τοπικών κοινοτήτων μέσω δημιουργικών και συνεργατικών απαντήσεων σε τοπικά ζητήματα. Μια τέτοια εμπλοκή που σχετίζεται με τον τόπο μπορεί να υποστηρίξει τους στόχους της εργασίας για τη νεολαία και της μη τυπικής εκπαίδευσης, ιδίως όταν εργάζονται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες.

Διαδικασία PM4I

01_PM4I Process
elGreek