OM

Formålet med prosjektet Place Making 4 Inclusion - Reviving Active Citizenship For Reshaping The Societies (PM4I) er å gi tilbydere av ungdomsarbeid og ungdomsorganisasjoner mulighet til å sikre sosial inkludering av unge med ulik bakgrunn i utformingen av lokalsamfunnet ved hjelp av metoder og praksiser for stedsutvikling.

HVA ER PLACEMAKING

"Placemaking" (Stedsutvikling) har blitt innflytelsesrikt for utøvere på en rekke områder - stedsbaserte initiativer søker ofte å forbedre lokalsamfunnets trivsel gjennom kreative og samarbeidsbaserte løsninger på lokale problemer. Et slikt stedsbasert engasjement kan bidra til å nå målene for ungdomsarbeid og ikke-formell utdanning, særlig når man jobber med ungdom med færre muligheter.

PM4I-prosessen

01_PM4I Process
nb_NONorwegian