ΟΜΑΔΑ

URBAN FOXES

Η Urban Foxes, που ιδρύθηκε το 2014, είναι μια διεπιστημονική κολεκτίβα δημιουργίας χώρων με έδρα τις Βρυξέλλες, με μέλη της ομάδας σε όλο τον κόσμο, που δημιουργούν και διευκολύνουν καινοτόμα και χωρίς αποκλεισμούς έργα, εργαστήρια σε διάφορες χώρες. Στόχος μας είναι η βελτίωση της αστικής υγείας και ευημερίας μέσω της συνδημιουργίας. Εστιάζοντας έτσι στη συμπερίληψη παραμελημένων ενδιαφερόμενων μερών, με έμφαση στην ελεύθερη πρόσβαση, τη χρήση και τη δημιουργία δημόσιων χώρων υψηλής ποιότητας και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησής μας έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα ειδικών Placemakers με ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, όπως η Αστική Παιδαγωγική, η Έρευνα Δράσης, η Πειραματική Εργασία Νέων, η Απτική Πολεοδομία, η Συν-δημιουργία & Συμμετοχή και η ανάπτυξη μη τυπικών εκπαιδευτικών μεθόδων. Μπορούμε να διευκολύνουμε έργα ή να διεξάγουμε διαλέξεις στα ολλανδικά, γαλλικά, αγγλικά, φαρσί, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά και ιταλικά.

Bram Dewolfs

Δημιουργός τόπων, ακτιβιστής, δημιουργικός σύμβουλος και εκπαιδευτικός εμπειρογνώμονας. Επί του παρόντος ερευνά και αναπτύσσει συν-δημιουργικές μεθόδους στη διατομή της Νεολαίας, του Placemaking και της Αστικής Παιδαγωγικής. Εξειδικευμένος στην τακτική πολεοδομία και στις συμμετοχικές διαδικασίες.

Arnaud

Εξειδικευμένη σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, κοινωνικής ένταξης, βιωσιμότητας και περμακουλτούρας. Ειδικός τόσο σε θεωρητικές όσο και σε πρακτικές διαδικασίες. Ιστορικός τέχνης, κοινωνικός λειτουργός και ιδιαίτερα ενεργός πολίτης.

YEU

Η YEU International είναι μια διεθνής Μη Κυβερνητική Οργάνωση Νέων που ιδρύθηκε το 1981. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας (YFJ) και της Πλατφόρμας Δια Βίου Μάθησης (LLLP) στις Βρυξέλλες και θεωρείται μη κυβερνητική οργάνωση νεολαίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η αποστολή της οργάνωσης επιτυγχάνεται μέσω της υλοποίησης καινοτόμων έργων και εκδηλώσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων που βασίζονται στις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης, της βιωματικής και αυτοκατευθυνόμενης μάθησης. Επιπλέον, η YEU δίνει επίσης μεγάλη προσοχή στη δημιουργία πολιτικών για τη νεολαία, στη συμμετοχή σε σημαντικές εκδηλώσεις για τη νεολαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην παραγωγή εκπαιδευτικών εγχειριδίων. Αυτή τη στιγμή το δίκτυο περιλαμβάνει 33 διαφορετικές οργανώσεις νεολαίας από 28 ευρωπαϊκές και γειτονικές χώρες.

Tenna Sørensen

Η Tenna είναι Υπεύθυνη για τη συγκέντρωση πόρων και το έργο YEU. Το επαγγελματικό της υπόβαθρο είναι η πολιτιστική κοινωνιολογία. Οι διαπολιτισμικές σχέσεις, οι κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς και οι διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού είναι θέματα που χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό το επαγγελματικό και προσωπικό της προφίλ. Για την ίδια, η διαφορετικότητα αποτελεί κεντρικό στοιχείο της μάθησης - τυπικής και μη τυπικής - και, ως εκ τούτου, κεντρική προϋπόθεση για την κοινωνική αλλαγή.

Culture Goes Europe e.V

Η CGE Erfurt e.V. είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός με έδρα την Ερφούρτη, που ιδρύθηκε από νέους επαγγελματίες, οι οποίοι σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν τοπικά και διεθνή έργα. Από το 2005, η CGE Erfurt e.V. έχει υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα, έχει ηγηθεί εταιρειών και έχει αναπτύξει ερευνητική μεθοδολογία σε ποικίλα θέματα, όπως η κοινωνική επιχειρηματικότητα, ο αστικός σχεδιασμός, η δράση για το κλίμα, η συμμετοχή των μεταναστών ως πολιτών και άλλα.

Carla Molteni

Έχω σπουδάσει BSc στην Ιστορία και MSc στα Οικονομικά του Περιβάλλοντος και εργάζομαι στην έρευνα και την υλοποίηση έργων στον τρίτο τομέα. Είμαι εθελόντρια του EKS στο CGE e.V. και συνεργάζομαι στην έρευνα και την υλοποίηση έργων του PM4I.

Ammalia Podlaszewska

Είμαι ενθουσιώδης παιδαγωγός του τόπου. Το επαγγελματικό μου υπόβαθρο είναι η Αρχιτεκτονική και ολοκλήρωσα το διδακτορικό μου στο θέμα του Placemaking και του κοινοτικού σχεδιασμού. Στο CGE, είμαι επικεφαλής της διαχείρισης της έρευνας και της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς και επικεφαλής του οργανισμού στην απόκτηση έργων και την ανάπτυξη ικανοτήτων στη μη τυπική εκπαίδευση σε ευρωπαϊκή και διεθνή κλίμακα.

ANNABEL MEMPEL Environmental Consulting

Η Annabel Mempel είναι σύμβουλος περιβάλλοντος με έδρα το Όσλο της Νορβηγίας. Ειδικεύεται στις συμμετοχικές και συνεργατικές προσεγγίσεις για να γίνουν τα έργα πιο συνειδητοποιημένα ως προς τη φύση και συνδεδεμένα με το περιβάλλον. Έχει εμπειρία στην καθοδήγηση τοπικών και διεθνών έργων, στο συντονισμό ερευνητικών δραστηριοτήτων και σεμιναρίων και στη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Στο επίκεντρο του έργου της βρίσκεται η βαθιά ριζωμένη πεποίθηση ότι οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και η κοινωνική πρόοδος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Πιστεύει ότι για να δημιουργήσουμε ένα περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένο και ακμάζον μέλλον, πρέπει να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση που ενσωματώνει την ευημερία τόσο του περιβάλλοντος όσο και των κοινοτήτων μας.

Annabel Mempel

Η Annabel έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ανάπτυξη, το Περιβάλλον και την Πολιτιστική Αλλαγή από το Πανεπιστήμιο του Όσλο. Επί του παρόντος πιστοποιείται στις τεχνικές οικολογικής έρευνας μέσω ενός μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Το 2018, η Annabel ίδρυσε τη γερμανική και διεθνή λέσχη βιβλίου "Literat" που έχει ως στόχο να δημιουργήσει κοινωνικό αντίκτυπο μέσω της ανάγνωσης, και υπηρετεί ως αντιπρόεδρος στο διοικητικό συμβούλιο.

SGUARDI URBANI

Η Sguardi Urbani ιδρύθηκε στο Παλέρμο το 2014 από επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται για τη μελέτη της πόλης. Κύρια αποστολή της είναι η προώθηση της αστικής βιωσιμότητας και η προώθηση της συμμετοχής των πολιτών ως μέσο εδαφικής ανάπτυξης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η ένωση υιοθετεί διάφορα εργαλεία που εκτείνονται από την έρευνα δράσης, τα συμμετοχικά εργαστήρια και τον πειραματισμό εναλλακτικών πρακτικών παρέμβασης στην επικράτεια.

Luisa Tuttolomondo

Η Luisa είναι αστική κοινωνιολόγος και ειδικός στις συμμετοχικές διαδικασίες. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στον εδαφικό σχεδιασμό και τις δημόσιες πολιτικές της επικράτειας από το Πανεπιστήμιο Iuav της Βενετίας. Εργάζεται εδώ και δέκα χρόνια για μη κυβερνητικούς οργανισμούς και δημόσιους φορείς, παρέχοντας συμβουλές στους τομείς της εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας, της εκτίμησης επιπτώσεων και της οργάνωσης και διευκόλυνσης συμμετοχικών διαδικασιών.

Ana Rodrigues Afonso

Η Ana είναι διευκολύντρια, εκπαιδεύτρια και σύμβουλος σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλης βίας, συμμετοχής των νέων και αυτοανάπτυξης. Εργάζεται ως εκπαιδεύτρια στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης στον διεθνή τομέα της νεολαίας από το 2004. Κατέχει πτυχίο ψυχολογίας και αυτή τη στιγμή κάνει μεταπτυχιακό σε θέματα κακοποίησης και έμφυλης βίας. Είναι συνιδρύτρια της 100% Me Stessa ETS, μιας οργάνωσης με επικεφαλής γυναίκες στην Cammarata (Σικελία), της οποίας αποστολή είναι η ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών. Είναι παθιασμένη με την εκπαίδευση και την προσωπική ανάπτυξη, περίεργη και αποφασισμένη.

Claudio Catalano

Ο Claudio απέκτησε πτυχίο στις εκπαιδευτικές επιστήμες και επί του παρόντος παρακολουθεί μεταπτυχιακές σπουδές στις παιδαγωγικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Παλέρμο. Στην εργασία του ως εκπαιδευτικός ασχολείται με ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και των εφήβων, στην καταπολέμηση της εκπαιδευτικής φτώχειας και στην προώθηση της συμμετοχής των νέων.

ESTEL

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών που δίνει ώθηση στον συνεταιρισμό *estel. Συνεργαζόμαστε από το 2014 για να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων στο βιότοπό τους: τα χωριά και τις πόλεις της περιοχής. Συνεργαζόμαστε με τους πολίτες και τις διοικήσεις για τη βελτίωση των δήμων τους, συνεισφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία μας στον σχεδιασμό, τη διαχείριση και τον προγραμματισμό των δημόσιων χώρων. Εν ολίγοις, συνεργαζόμαστε για τη μετατροπή πλατειών, δρόμων, πάρκων και γειτονιών σε χώρους όπου όλοι μπορούν να απολαμβάνουν την πόλη σε ισότιμη βάση, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, καταγωγής ή ικανοτήτων.

Konstantina Chrysostomou

Η Κωνσταντίνα είναι κοινωνική αρχιτέκτονας με την πεποίθηση ότι μια ισχυρή κουλτούρα κοινότητας μπορεί να επηρεάσει τη ρητορική της μνήμης και να χρησιμοποιηθεί για τη "θεραπεία" του αστικού χώρου. Το πεδίο ενδιαφέροντός της επικεντρώνεται στα σύνθετα αστικά περιβάλλοντα και στον κοινωνικό διαχωρισμό. Της αρέσει να σκέφτεται δημιουργικές μεθοδολογίες που κάνουν τους ανθρώπους να συνομιλούν μεταξύ τους, καταλήγοντας σε έναν διάλογο γνώσης μέσα από δράσεις που ενδυναμώνουν την εμπλοκή των πολιτών και εμπνέουν τον εκδημοκρατισμό του αστικού χώρου. Είναι κάτοχος πτυχίου Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Πολυτεχνείο Κρήτης και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διεθνή Συνεργασία για τη Βιώσιμη Αρχιτεκτονική Έκτακτης Ανάγκης από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Καταλονίας.

Arnau Boix i Pla

Ο Arnau είναι αρχιτέκτονας και σχεδιαστής, με τη σταθερή πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα της δουλειάς μας πρέπει να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Το πεδίο του ενδιαφέροντός του εντοπίζεται στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων και του δομημένου περιβάλλοντος, στο πώς οι άνθρωποι με διαφορετικές ικανότητες αντιλαμβάνονται τις πόλεις και την αρχιτεκτονική. Κατέχει πτυχίο αρχιτεκτονικής από το Πολυτεχνείο της Βαλένθια και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον εσωτερικό σχεδιασμό από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας. 

Marc Deu i Ferrer

Ο Marc είναι πολεοδόμος, πεπεισμένος ότι όχι μόνο οι άνθρωποι με επαγγελματικό προφίλ έχουν τα εργαλεία για να αποφασίζουν πώς οι πολίτες κατοικούν στην περιοχή. Πρέπει να συνεργαστούμε για να μεταμορφώσουμε τον δημόσιο χώρο, όταν είναι απαραίτητο. Κατέχει πτυχίο αρχιτεκτονικής από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας.

Alba Domínguez Ferrer

Η Alba είναι αρχιτέκτονας αστικού σχεδιασμού και πιστεύει ότι μέρα με τη μέρα θρέφουμε το καθημερινό μας τοπίο με εμπειρίες, συνδέσμους και συνέργειες. Της αρέσει να ενσωματώνει φεμινιστικές αξίες στην επανεξέταση των πόλεών μας, ως χώρων που διευκολύνουν και συνοδεύουν την εκτέλεση των καθηκόντων που συντηρούν τη ζωή, με ισότητα για όλους. Κατέχει πτυχίο αρχιτεκτονικής από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας.

Nedjine Gabrielle Dorcely

Η Nedjine είναι αρχιτέκτονας που πιστεύει ότι η επιτυχία στον τομέα της σημαίνει κατανόηση της ταυτότητας και των αξιών των κατοίκων με τους οποίους συνεργάζεται. Για την ίδια, η παροχή υποστήριξης στις κοινότητες και η παροχή της δυνατότητας να έχουν τον έλεγχο των δικών τους αναγκών είναι σημάδια σχετικού αστικού σχεδιασμού. Κατέχει πτυχίο αρχιτεκτονικής από το City College του City University of New York και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διεθνή συνεργασία για τη βιώσιμη αρχιτεκτονική έκτακτης ανάγκης από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Καταλονίας.

elGreek